تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 150 صفحه 39

((تورتیلا)) غذای ملی مردم مکزی ناحیه و لایه در خورشید، شعله های خورشیدی یا ((کرونا)) نام دارد که گازهای داغی از مرکز خورشید را با خود به ... از مرکز خورشید را با خود به بیرون حمل می کند. تصویر یک کرونا [[page 39]] ...