تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 149 صفحه 4

داستان دنباله دار انتهای دهکده که همیشه به آنجا می­رفتند برود ولی با دیدن کشیش ،پشیمان شد. کشیش سراغ پدر و مادر کتی را گرفت و کتی ... همیشه به آنجا می­رفتند برود ولی با دیدن کشیش ،پشیمان شد. کشیش سراغ پدر و مادر کتی را گرفت و کتی توضیح داد که به دنبال ... می­گردد که چند روز پیش، پدرش، پسر او را درمان کرده است. کشیش قدری فکر کرد و بعد آدرس مردی را در یک مکانیکی به کتی ... در یک مکانیکی به کتی داد. کتی می­دانست که اگر بیشتر پیش کشیش بماند مجبور است به سؤالات بیشتری جواب بدهد. در نتیجه ...

مجله نوجوان 149 صفحه 5

بود و در حالیکه بی­صدا اش جواب نداد. آرام در را هل داد. در با زوزۀ کشداری باز شد. کشیش به کتی گفته بود که باید دنبال آقایی به نام گیبسون ...