تعداد 124 مورد یافت شد

لزوم سازگاری دین با زمان و مکان

مصاحبه با پروفسور زیاد عمیق نیست و در‎ ‎مسائل کوچکی، مانند ازدواج کردن کشیش یا نام حضرت مریم با یکدیگر اختلاف‎ ‎دارند، خوب این ...

زن در ادیان ابراهیمی (اسلام، یهودیت، مسیحیت)

‏‏زن در ادیان‏‎ ‎‏ابراهی های به جای مانده از شخصیت‌ های برجسته و نامدار مسیحی و کشیش‌ها و فرقه‌ های مختلف و کاتولیک‌ها هریک به سهم خود در ... خروج، 7:21) ‏‏کلیسا او را به‌منزله کنیز و بنده قرار داده و کشیش‌ ها همواره مردم را به اجتناب نمودن و در امان بودن از شر ...

عاشقی که صادق بود

عاشقی که صادق بود داود رضایی فوت امام بود یک عده ای از فرانسه آمده بودند در بین آنها دو کشیش هم بود که آنها پروفسور هم بودند. آنها روز چهلم امام ...

هویّت شناسی مکتب اخلاقی امام خمینی رحمه الله در رویکرد تاریخی

هویّت شناسی مکتب اخلاقی امام خ با فهم کلیسا. در قرن شانزده "لوتر" و "کالون" که هر دو کشیش بودند، در برابر سنّت های کلیسای کاتولیک دست به اعتراض و ...

مصاحبه با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

‏‏ ‏دکتر غلامحسین ابراهی ای از راسل به یادم آمد. می گویند، هنگام مرگش، کشیشی گفت: نود سال از خدا عمر گرفتی، اکنون که به محضر خداوند ... روی، چه پاسخی برای نود سال کفر و الحاد خواهی داشت؟! پرسش کشیش خشم آلود بود. راسل پاسخ داد: اگر به محضر ‏ ‏‏‎[[page ...

روزی که مسیح را دیدم!

‏‏روزی که مسیح را دیدم‏‎ روحانی است!» ‏ ‏‏پدر با تمسخر گفت: «خودمان به اندازۀ کافی کشیش داریم!» ‏ ‏‏گفتم: «ولی او با همۀ کشیشها فرق دارد. ... به اندازۀ کافی کشیش داریم!» ‏ ‏‏گفتم: «ولی او با همۀ کشیشها فرق دارد. یکجور دیگر ‏‎ ‎‏است!» ‏ ‏‏مادر برای اینکه ... ای داشته باشد.»‏ ‏‏پدر گفت: «چه فایده ای! او هم مثل بقیۀ کشیشهاست؛ حتماً ‏‎ ‎ ‏‏‎[[page 12]]‎‏همه اش نصیحت می کند! ...

هزارۀ غربی و انقلاب اسلامی: راهبردی برای تفوق یا فرصتی برای معرفت شناسی؟

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ الله را از زندگانی و الهیات آنها جدا ساخته است.‏ ‏‏هر چند کشیش ها و مردان مقدس کلیسای روم همچون یهودیان پیش از خود، ...

هدف امام خمینی، عزت انسان است

‏‏هدف امام خمینی، عزتِ ا برای سخنرانی دعوت شدم. آنجا که بودیم وقت نماز رسید. من به کشیش آن کلیسا گفتم ما باید نماز بخوانیم. گفت بفرما چطور؟ کجا ...

نقش مصلح دینی در خرافه زدایی

نقش مصلح دینی در خ مسائل به ظاهر علمی، نوعی مبارزه با متولیان مذهب در اروپا، (کشیشان) را دنبال می‌کردند و به تعبیر یک جامعه‌شناس ایرانی ... و توان او مرهون موقعیت سازمانی و اداره مذهبی اوست و یک کشیش یا پاپ به جهت موقعیت خاص دینی خود، همواره از سازمان ...

شکستن مرزها

میزگرد دیدار با یکی از افراد صاحبنظر گفتگویی داشتم. از او که به نظرم کشیش بود پرسیدم انقلاب اسلامی را در غرب چگونه می‌بینید؟ ...

صفحه 11 از 13 < قبلی | 11 | 12 | 13