تعداد 123 مورد یافت شد

مبارزی از مشهد

‏‏مبارزی از مشهد‏ ‏‏تدو دانشجویان برای ملاقات امام آمدند. در آنجا معروف است که کشیش با مردم ملاقات نمی کند، از این رو وقتی مردم آمدند و ...

خطای روشی شرق شناسان در خصوص قرآن از دیدگاه امام خمینی رحمة الله

مسیحیت و ‎ ‎ایجاد شبهه در اذهان مسلمانان به رهبری کلیسا و کشیشان متعصب، در سایه ‎ ‎‎[[page 124]]‎پشتیبانی‌های پادشاهان ... ‎ ‎معمولی از آن متنفر است، که چنین نسبتی را حتی به یک کشیش و حتی به مرد ‎ ‎صالح متعارف بدهد و احدی این‌گونه ... که آن حضرت را از یهودیان برحذر دارد.‎[210]‎ در سفر دوم، کشیشی به ‎ ‎نام نسطوری یا نسطور، از بعضی علامات، پیامبر ... فرستادگان؛ بلکه او کلمه و روح خدا ‎ ‎است.‎[219]‎ کشیش حداد در جای دیگری از کتابش ضمن تکرار سخن فوق، می‌گوید: ... 166]]‎ورقه و دعوت او به مسیحیت وجود ندارد و آنچه را که کشیش حداد و دیگر ‎ ‎شرق‌شناسان گفته‌اند، توهّماتی بیش نیست. ...

امام خمینی و رابطۀ تئوکراسی و دمکراسی

‏‏امام خمینی و رابطۀ تئو حکومتی است که نه تنها حاکمیت از آن خداست بلکه حکومت توسط کشیشانی اداره می شود که مدعی دارا بودن اختیار از ناحیۀ ... گرفتار این تضاد لامحاله حکم خدا را از مجرای کلیسا یعنی کشیشی بداند که وی نیز همانند زمامدار فردی از افراد بشر است، ... دهد، حکم زمامداری که او نیز منصوب خداوند است غلط و حکم کشیش صحیح و واجب الاطاعه است؟ سئوالی که خود مشکل ساز و ... و جسمانی می داند. حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون که کشیشان و کلیسا باید عهده دار آن باشد. و حفظ منافع و علایق ...

هویت‌شناسی مکتب اخلاقی امام خمینی رحمه‌الله در رویکرد تاریخی

فهم کلیسا. در قرن شانزده "لوتر" و "کالون" که هر دو کشیش بودند، در برابر سنّت های کلیسای‎ ‎کاتولیک دست به اعتراض ...

فهرست اشخاص

‏‏ ‏ ‏‏آتاتورک ‏‏←‏‏ کم 189‏ ‏‏آزمون، منوچهر 341‏ ‏‏آلبالا، نوری 267‏ ‏‏آلبرتز (کشیش شهر برلن) 221‏ ‏‏آموزگار، جمشید 294، 342‏ ‏‏ابریشمی، ...

فهرست مآخذ

‏‏آیین انقلاب اسلامى، گز 4/ 10/ 58-- بیانات امام خمینى در دیدار با چند کشیش امریکایى و الجزایرى-- 11-- 406- 407‏ ‏‏(239)‏‏- 3/ 12/ ... 4/ 10/ 58-- بیانات امام خمینى در دیدار با چند کشیش امریکایى و الجزایرى-- 11-- 406- 407‏ ‏‏(239)‏‏- 3/ 12/ ...

عاشقی که صادق بود

‏‏عاشقی که صادق بود‏ ‏‏ فوت امام بود یک عده ای از فرانسه آمده بودند در بین آنها دو کشیش هم بود که آنها پروفسور هم بودند. آنها روز چهلم امام ...

برگزاری مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی در جهان

‏‏برگزاری مراسم ‏‏‏بیست کرد و رهبری را با ارزش ها ادغام نمود.‏ ‏‏پدر کاهیلیک کشیش مسئول کلیسای دلاتران نیز با تأکید بر اینکه باید در کنار ...

امام خمینی و رابطۀ تئوکراسی و دمکراسی

‏‏امام خمینی و رابطۀ تئو است که نه تنها‏‎ ‎‏حاکمیت از آن خداست بلکه حکومت توسط کشیشانی اداره می شود که مدعی دارا بودن‏‎ ‎‏اختیار از ناحیۀ ... گرفتار این تضاد لامحاله حکم خدا را از مجرای کلیسا‏‎ ‎‏یعنی کشیشی بداند که وی نیز همانند زمامدار فردی از افراد بشر است، ... دهد، حکم زمامداری که او نیز منصوب‏‎ ‎‏خداوند است غلط و حکم کشیش صحیح و واجب الاطاعه است؟ سئوالی که خود‏‎ ‎‏مشکل ساز و ... جسمانی می داند. حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون‏‎ ‎‏که کشیشان و کلیسا باید عهده دار آن باشد. و حفظ منافع و علایق ...

فصل ششم: عطوفت و مهربانی

‎ ‎[[page 200]]‎لوشاتو به من می گفتند که با این کشیش تماس بگیر و مسایل انقلاب را طرح کن و یا‎ ‎با آن خبرنگار ...

صفحه 12 از 13 < قبلی | 11 | 12 | 13