تعداد 122 مورد یافت شد

مجله نوجوان 12 صفحه 28

علمی - دنیای عجیب شباهتها و تف شده بود، یک کولهپشتی سؤال از دوران کودکیاش تا موقعی که کشیش شده بود، با خودش حمل کرده بود. بچه که بود، پدرش را از ...

امام تحولی در همه ادیان به وجود آورد

نمایندگان اقلیت‌های دینی در دی کشورهایی است که به اقلیتهای مذهبی احترام می‌گذاردهمچنین کشیش نرسیسیانس نماینده ارامنه تهران با بیان اینکه همه ادیان ...

مجله نوجوان 83 صفحه 7

دنیای عجیب و غریب بعضی از مشاه مجانی می گشت ! * پدر دنهام ، زندگی بسیار سختی داشت . او کشیشی بود که از جمع شدن آدمها و شنیدن اعتراف های آن ها منتفر ... و شنیدن اعتراف های آن ها منتفر بود . عمر گران مایة این کشیش معروف صرف این شده بود که کلیسایش را آن قدر بد آرایش دهد ...

مجله کودک 222 صفحه 14

ادیان، مذاهب و اعتقادات مردم ج و مهم­ ترین کلیساهای ارتدکس روسیه و در شرق اروپا است. کشیشان مذهب ارتدکس باید بیش از 30 سال سن داشته باشند تا به ... مذهب ارتدکس باید بیش از 30 سال سن داشته باشند تا به مقام کشیشی دست یابند. آنها برخلاف کشیشان کاتولیک، اجازه ازدواج ... سال سن داشته باشند تا به مقام کشیشی دست یابند. آنها برخلاف کشیشان کاتولیک، اجازه ازدواج دارند. لباس و ریش­بلند از ... اجازه ازدواج دارند. لباس و ریش­بلند از ویژگی­های ظاهری این کشیشان است. وقتی کودکی متولد می­شود. کشیشان ارتدکس او را ... ویژگی­های ظاهری این کشیشان است. وقتی کودکی متولد می­شود. کشیشان ارتدکس او را غسل تعمید می­دهند. سپس او را سه ...

مجله نوجوان 49 صفحه 17

حفظ توازن برادران رایت در سال که آن دو یک روز دیگر هم به خاطر پدرشان صبر کردند چون او کشیش بود پرواز را در روز یکشنبه تایید نکرد و عجیب این بود که ...

مجله کودک 55 صفحه 31

یک پیرمرد و یک مرده من همیشه یکشنبه ها با پدر و مادرم به کلیسا می روم. اول کشیش یک خطابه می گوید و بعد همه با هم دعا می خوانیم. خطابه ... کشیش یک خطابه می گوید و بعد همه با هم دعا می خوانیم. خطابه کشیش از انجیل انتخاب شده... فیجی: دین پدر و مادر من بودایی ...

پرواز انقلاب

ساعاتی پس از خروج شاه از ایرا محلی بودند به طور جداگانه حضور امام رسیدند. یکی از آنها کشیش بود که امام او را آخوند محل می‌نامیدند! او گفت: این ...

مجله نوجوان 89 صفحه 7

گلدونه راستی چطوری ممکنه ؟ گا می گرفت اما نمی توانست بخواند یا بنویسد . در سال 1819 ، کشیش دهکده ماجرای لوئیس را برای رئیس مدرسه ی بزرگ نابینایان ...

مجله نوجوان 73 صفحه 24

قصه های کهن بازنویسی : چارلز گ ، برای اجرای حکم پادشاه ، گدا را به سالن اصلی قصر برد . کشیش آماده بود و پادشاه و یکی از اشراف زادگان هم به عنوان ...

پیام در مورد اجازه دعوتاز دو کشیش جهت انجام مراسم مذهبی گروگان ها

پیام زمان: 4 این عده از باز داشت شدگان‎[1]‎ اجازه می دهم که‎ ‎دو نفر کشیش مسیحی دعوت شود، و در حضور آنان و تحت دستورشان مراسم ... مدت 444 روز در بازداشت بسر می بردند.ـ در تاریخ 4 / 10 / 58 کشیشان با امام خمینی دیدار نمودند. پس از دیدار آقای توماس ...

صفحه 4 از 13 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >