تعداد 206 مورد یافت شد

رهیافت جامعه شناختی به نقش محوری مادر در نظام تربیتی حضرت امام(ره)

رهیافت جامعه شناختی به نقش محو نقش تعلیم، تربیت و تهذیب کودکان دامن مادر اولین و بهترین محل تربیت کودک ... واقعه نخستین، بسیار کمتر است. لذا باید کوشش نمود که کودکان در شرایط و موقعیتهای ویژه، به مناسبترین و مطلوبترین ... مهمی ایفا می نماید. باندورا و والترز[19] نشان داده اند که کودکان احتمالاً رفتاری را تقلید می کنند که الگوی مورد مشاهده ... واکنشهای بدون پرخاشگری والدین، نسبت به رفتار پرخاشگرانه کودکان، موجب کاهش رفتار پرخاشگری در آنها می شود و حال آنکه ... آنکه واکنشهای پرخاشگرانه و تنبیه والدین، رفتار پرخاشگرانه کودکان را افزایش می دهد. از آنجا که پدر و مادر، نیرومندتر از ...

نتایج معنوی انقلاب اسلامی

نتایج معنوی انقلاب اسلامی عب در زمان بارداری و پرورش کودک و نیز به عهده گرفتن سرپرستی کودکان بی سرپرست. 3. تأسیس دادگاههای صالح جهت حفظ و ... و بیوه. 5. در صورت عدم عذر شرعی، واگذاری پرورش کودکان بی سرپرست به زنان نیکوکار. بر اساس قانون، هیچ تمایزی ...

بررسی جامعه شناختی دیدگاه تربیتی حضرت امام(ره) در مورد نقش زن در خانواده

بررسی جامعه شناختی دیدگاه تربی تعلیم، تربیت و تهذیب کودکان دامن مادر اولین و بهترین محل تربیت کودک ... فراموشی واقعه نخستین، بسیار کمتر است. لذا باید کوشش کرد که کودکان در شرایط و موقعیتهای ویژه، به مناسبترین و مطلوبترین ... نقش مهمی ایفا می کند. «باندورا» و «الترز» نشان داده اند که کودکان احتمالاً رفتاری را تقلید می کنند که الگوی مورد مشاهده ... که واکنشهای بدون پرخاشگری والدین، نسبت به رفتار پرخاشگرانه کودکان، موجب کاهش رفتار پرخاشگری در آنها می شود. حال آنکه ... آنکه واکنشهای پرخاشگرانه و تنبیه والدین، رفتار پرخاشگرانه کودکان را افزایش می دهد. از آنجا که پدر و مادر نیرومندتر از ...

زن، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و استقلال مالی

زن، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و از خانه است و فکر می کند چون درآمد او تهیه وسایل مراقبت از کودکان را میسر می سازد، از این حیث زیانی متوجه او نخواهد ... مزارع کار می کردند، زنان نه تنها آشپزی، شستشو و مراقبت از کودکان را برعهده داشتند؛ بلکه به موازات آن در مزارع نیز کار ... اجتماعی را در قالب شخصیت فرزند می کارند. چه کسی باید کودکان را جامعه پذیر کند؟ بدیهی است این امر از کارهای مهم ... رفت و روب منزل، شستشوی لباسها و ظروف، پختن غذا، مراقبت از کودکان و سایر کارها پذیرفته است، کارگر محسوب می‎ شود یا نه؟ ... توجه ما معمولاً متوجه زیانهایی می شود که از این راه به کودکان می رسد، ولی اثرات ناگوار این وضع را بر روحیۀ مردان ...

انقلاب امام؛ احیای اسلام در جهان

انقلاب امام؛ احیای اسلام در جه علی، دین اسلام را احیا کرده است. به طور مخفیانه جوانان و کودکان را به طرف اسلام آوردیم، به آنان نماز و روزه را ...

نظام مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت در اندیشه تربیتی حضرت امام خمینی(س)

نظام مفاهیم اساسی تعلیم و تربی انسان را در کلّ هستی ممتاز نموده است. به تعبیر حضرت امام کودکان جدیدالعهد به ملکوت هستند و نفوسشان پاکتر است. [5] این ... انحراف و گناه در وجود او بروید. لذا امام می فرمایند: «کودکان خود را تهذیب کنید، کودکان خود را اسلامی بار بیاورید» ... بروید. لذا امام می فرمایند: «کودکان خود را تهذیب کنید، کودکان خود را اسلامی بار بیاورید» [8] ارتباط این هدف با ... هدفهای تربیتی فوق، پرورش استقلال فکری و ایجاد خودباوری در کودکان و سیاسی بار آوردن آنها را نیز مورد تأکید قرار می ... و قلوب افراد جامعه را از گناهان و انحرافات پالایش کنند و کودکان و نوجوانان را با روحیّۀ «شیطان ستیز» و «حق گرا» پرورش ...

مطبوعات و دیدگاههای انتقادی امام خمینی(س)

مطبوعات و دیدگاههای انتقادی ام روزنامه نگاران حتی به نهادهایی چون صندوق بین المللی کمک به کودکان و زنان این سازمان نیز تسری یافته است. آموزش تخصصی ... ابتکار مرکز گسترش آموزش رسانه ها و صندوق بین المللی کمک به کودکان و زنان اولین کلاسهای تخصصی آموزش روزنامه نگاری در ... و ایجاد تعاونی زنان از سوی دیگر، نتایج مصیبت بار استثمار کودکان و ایجاد شغل هایی که به دهقانان فقیر امکان می دهد به ... شغل هایی که به دهقانان فقیر امکان می دهد به جای فرستادن کودکان خود به خیابانها آنها را نزد خود نگه دارند، رفع تبعیض ... افزایش رفت و آمد وسایل نقلیه شهری چه تأثیری بر نحوۀ بازی کودکان گذاشته است؟ بر اساس استانداردهای مرسوم روزنامه ...

اخلاق عرفانی در آثار امام خمینی رحمه الله

اخلاق عرفانی در آثار امام خمین بکند تا به زبان او یک امر عادی بشود و کلمه را بتواند مثل کودکان بگوید، باید با زبان مثل کودکان بگوید تا تکرار بشود تا ... بشود و کلمه را بتواند مثل کودکان بگوید، باید با زبان مثل کودکان بگوید تا تکرار بشود تا به قلب سرایت کند، از قلب به ...

تربیت کودکان و جوانان از دیدگاه حضرت امام

تربیت کودکان و جوانان از دیدگاه حضرت امام نوشته: منیره ... تربیتی که تقوی در آن باشد ... "[43] ج ـ نقش بازی در رشد کودکان ـ نقش اوقات فراغت جوان حضرت امام بعد از اینکه توصیفی ... از زندگانی امیر مؤمنان دارند اشاره ای به بازی آن حضرت با کودکان دارد. " ... در یک جائی رفتند و بچه ها وقتی که رفتند ... اند یا کم سن هستند، اینها سهمشان بیشتر است برای اینکه این کودکان عزیز با ضعف بنیه ای که دارند و با اینکه کوچک هستند، ... واعظی – سید کمال واعظی – آبان 71 [2] . جزوه تربیت کودکان و جوانان با همکاری موسسه نشر و دانشگاه تربیت معلم ...

وصل تو شد سوگ ما

وصل تو شد سوگ ما از چشمهایت با این دل بی ‏تاب و عزادار چه کنیم؟ ما همیشه فرزندان و کودکان خود را (که امام را ندیده بودند) با نشان دادن تو با ...

صفحه 2 از 21 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >