تعداد 58 مورد یافت شد

نمایش قصه خوانی کودک "ستاره باران" در مهدکودک ها و مدارس ابتدایی استان تهران در حال برگزاری است

نمایش شاد قصه خوانی کودک، به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی به همت واحد کودک و ... خوانی کودک، به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی به همت واحد کودک و نوجوان معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه و با ... آموزش و پرورش استان تهران هم اکنون در مدارس ابتدایی و مهد کودک ها در سطح استان تهران در حال برگزاری است. به گزارش ... موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) نمایش شاد قصه خوانی کودک"ستاره باران" به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی به همت ... باران" به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی به همت واحد کودک و نوجوان معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه و با ...

اجرای نمایش قصه خوانی کودک در مدارس ابتدایی استان تهران

نمایش و قصه خوانی کودک برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر ... تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) اجرای نمایش و قصه خوانی کودک، به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی به همت واحد کودک و ... خوانی کودک، به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی به همت واحد کودک و نوجوان معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه و با ... تهران برگزار می شود. پروژه «ستاره باران» کاری از واحد کودک و نوجوان معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات موسسه، به شیوه ... برنامه ای ترکیبی با نمایش، نماهنگ و قصه گویی برای مخاطبین کودک اجرا خواهد شد . این پروژه با همکاری اداره کل آموزش‌ و ...

شماره های جدید مجلات دوست خردسال و کودک منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال و کودک منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال و کودک توسط موسسه ویژه تیرماه 97 منتشر شد. مجلات دوست برای دو ... موسسه ویژه تیرماه 97 منتشر شد. مجلات دوست برای دو رده سنی کودک و خردسال از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در ... دوست برای دو رده سنی کودک و خردسال از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 585خردسال ـ 636کودکان ـ( 296 نوجوان) از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ ...

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان توسط موسسه ویژه آبان 96 منتشر شد. مجلات دوست ... ویژه آبان 96 منتشر شد. مجلات دوست از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 579خردسال ـ 630کودکان ـ 291 نوجوان از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ ...

مجلات دوست ویژه آذر ماه 97 منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال، کودک توسط موسسه، ویژه آذرماه 97 منتشر شد. شماره های جدید ... 97 منتشر شد. شماره های جدید مجلات دوست برای دو رده سنی کودک و خردسال منتشر شده است. مجلات دوست از مجلات وزین در ... و خردسال منتشر شده است. مجلات دوست از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 592خردسال ـ 643 کودکان از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ بودن، تغییر ...

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان توسط موسسه ویژه تیرماه 96 منتشر شد. مجلات ... ویژه تیرماه 96 منتشر شد. مجلات دوست از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 575خردسال ـ 626کودکان ـ 287 نوجوان از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ ...

فیلمی کوتاه از فعالیتهای بخش کودک غرفه موسسه درنمایشگاه قران کریم

پرتال امام خمینی(س): در روزهای پایانی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، بخش کودک غرفه موسسه همچنان با استقبال همراه است. "میز شن" با هدف ... استقبال همراه است. "میز شن" با هدف قصه گویی و سرگرمی برای کودک و نوجوان با موضوع امام خمینی(س) و فرهنگ انقلاب اسلامی ... با تصویر سازی های شنی اجرا می شود. در جنب میز شن "میز کودک" نیز با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی نامه ... اجرا می شود. در جنب میز شن "میز کودک" نیز با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی نامه امام خمینی(س) و فرهنگ انقلاب ... فرهنگ انقلاب اسلامی با تکنیک برش کاعذ و ساخت کاردستی توسط کودکان و نوجوانان همراه با قصه گویی با موضوع داستانهای امام ...

مجلات دوست ویژه بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان توسط موسسه ویژه خرداد 97 منتشر شد. شماره های ... بیست و نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) برای سه رده سنی کودک، خردسال و نوجوان منتشر شده است. مجلات دوست از مجلات ... و نوجوان منتشر شده است. مجلات دوست از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 584خردسال ـ 635کودکان ـ 296 نوجوان از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ ...

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان توسط موسسه ویژه اردیبهشت 97 منتشر شد. مجلات ... اردیبهشت 97 منتشر شد. مجلات دوست از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 583خردسال ـ 634کودکان ـ 295 نوجوان از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ ...

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد

شماره جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و ... نشر آثار امام خمینی(ره) شماره های جدید مجلات دوست خردسال، کودک و نوجوان توسط موسسه در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات، ... فروردین ماه 97 منتشر شد. مجلات دوست از مجلات وزین در حوزه کودک و نوجوان است که در معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات ... مرداد همان سال منتشر و تاکنون نیز تا شماره 584خردسال ـ 635کودکان ـ 296 نوجوان از این مجلات بچاپ رسیده است. چهار رنگ ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6