تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 487 صفحه 19

فنآوری روز آنچه درباره چاپگر نه صرف روزها و ساعتها. انواع چاپگرها به سرعت برق و باد، با کیفیت چاپ فوقالعاده و رنگی متنها و تصویرها را چاپ ... داشته باشیم. اما علاوه بر قیمت باید به عواملی مانند سرعت و کیفیت چاپ هم توجه کنیم. بالاخره پول خود را خرج میکنیم تا ... کنیم. بالاخره پول خود را خرج میکنیم تا چاپگرمان با سرعت و کیفیت تصاویر و متنها را چاپ کند. بنابراین با راهنمایی ... بنابراین با راهنمایی بزرگترها باید تعادلی بین قیمت، سرعت و کیفیت چاپگر برقرار کنیم سپس تصمیم بگیریم تا چه چاپگری را ... چاپ تصویر است. تصاویر چاپ شده با چاپگرهای جوهرافشان هم کیفیت بسیار خوبی دارند اما چاپگرهای جوهرافشان بیشتر مصرف ...

مجله کودک 487 صفحه 10

امیر محمد لاجورد انسان تلسکو مشتری شد. تلسکوپ گالیله نه قدرت بزرگنمایی زیادی داشت و نه کیفیت چندانی، چرا که با دانش و تکنولوژی آن دوران، ساخت ... عدسیهایی بهتر از آن مقدور نبود. اما به هرحال روند بهبود کیفیت نوری تلسکوپها شروع شد و پیشرفتهای خوبی در این زمینه ...

مجله کودک 487 صفحه 11

آینه، هم منعکس و هم جمع میشود دارند. تلسکوپهای شکستی به شرط داشتن عدسیهای خوب، تصویری با کیفیت و وضوح بالا و میدان دید خوبی دارند و برای دیدن جزئیات ...