تعداد 4 مورد یافت شد

روزی که ممنوع التصویری امام شکست ...

پرتال امام خمینی: حکومت شاه بعد از تبعید امام به خارج از ...

به دنبال دستیابی نظریۀ جامع انقلاب اسلامی تحقیق پیرامون انقلاب اسلامی ایران

به دنبال دستیابی نظریۀ جامع ان حرکت اسلامی جهانی، به گفتۀ امانوئل والرشتاین Immanuel Wallerstein، حرکتی «ضد سیستماتیک» است، بنابراین ... ایشان نزد مردم کاسته خواهد شد. گراهام فولر Graham Fuller (1991، 87) این حالت را «تلۀ مشروعیت» خواند ... ON, Canada: The Open Press. = Apple Jr., R. W. 1979 .• A Lull in the Battle for Iran," New York Times, ... The Open Press. = Apple Jr., R. W. 1979 .• A Lull in the Battle for Iran," New York Times, February 3, ... Times, February 3, 1979. = . 1993. "Policing a Global Village: As the U.S. Falters in Somalia, Other Foes of U.N. ...

به دنبال دستیابی نظریۀ جامع انقلاب اسلامی تحقیق پیرامون انقلاب اسلامی

‏‏به دنبال دستیا به گفتۀ امانوئل والرشتاین ‏‎Immanuel Wallerstein‎‏، حرکتی «ضد سیستماتیک» ... شد.‏‎ ‎‏گراهام فولر ‏‎Graham Fuller‎‏ (1991، 87) این حالت را «تلۀ ... Canada: The Open Press. = Apple Jr., R. W. 1979 .• A Lull in the Battle for Iran," New York Times, ... The Open Press. = Apple Jr., R. W. 1979 .• A Lull in the Battle for Iran," New York Times, February ... February 3, 1979. = . 1993. "Policing a Global Village: As the U.S. Falters in Somalia, Other Foes of ...