ما صلاح جامعه را می ‏خواهیم؛ ما تَبَع پیغمبرهایی هستیم که آمده ‏اند برای اصلاح جامعه، آمده ‏اند برای اینکه جامعه را به سعادت برسانند... ما به تَبَع آنها می‏ خواهیم این جامعه خودمان را سعادتمند کنیم. ما از این گرفتاریهایی که ایران دارد و جامعه ما دارد متأثریم، متأسفیم. جامعه روحانیت می‏ خواهد نجات بدهد شما را. شما را با موعظه می‏ گوییم که تبعیت کنید از اسلام و قواعد اسلام...

صحیفه امام، ج‏5، ص: 550

. انتهای پیام /*