امام معلم نسل جوان بود

 خانم مریم ارلا Maryam Arla

 «اتریش»، مسلمان

 نویسنده و روزنامه‌‌‌‏نگار

 می‌‌‌‏دانید من در غرب بزرگ شده‌‌‌‏ام و در مطبوعات ما فقط نکات منفی در مورد ایران و بخصوص امام خمینی نوشته و گفته می‌‌‌‏شود. نه سال قبل که من سفری به ایران کردم نمی‌‌‌‏فهمیدم که این مرد در مملکت خود چقدر مورد احترام و علاقه مردم است.

وقتی توانستم این علائق را درک کنم که به یک جریان عمیق‌تر برخورد کردم و فهمیدم که امام چه فعالیتهائی برای کشورش و بخصوص برای اسلام انجام داده است.

تحت رهبری ایشان ملت ایران موفق شد حکومت استثمار و ظلم را نابود کند و به جای آن یک حکومت اسلامی برقرار کند.

امام توانست قلوب مؤمنین را با خطابه‌‌‌‏ها و ساده‌زیستی خود تسخیر کند. او مرتباً خطرات غرب و صهیونیسم را برای اسلام به مردم هشدار می‌‌‌‏داد.

امام ندای خود را به طبقه محروم بخصوص به ملت محروم فلسطین رساند و ارزش زیادی برای آنها قائل شد.

امام به عنوان یک رهبر حقیقی به مؤمنان اعتماد به نفس داد و مردم بخصوص جوانان را به از خودگذشتگی و فداکاری در جنگ تحمیلی عراق و ایران تشویق کرد.

امام معلم نسل جوان بود... کرامت خدا به همراه او باد.

 

 

منبع: حضور، ش 11، ص 287.

. انتهای پیام /*