معرفی کتاب سه حکیم فقیه (آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی، آیت الله حاج میرزا ابوالفضل تهرانی، آیت الله حاج میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی)

سه حکیم فقیه، شرح حال سه تن از علمای نامدار و برجسته دو سده اخیر حضرات آیات: حاج میرزا ثقفی تهرانی، حاج میرزا ابوالفضل تهرانی و حاج میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی است. این سه تن هر کدام در زمان خویش شهره شهر و اسوه و الگویی برای جامعه و جمع روحانیون بوده اند. در این کتاب که به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و به قلم توانای آقای علی ثقفی تدوین و نشر یافته است، ابتدا به شرحی از زندگی آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی (1274-1364) پرداخته و اشاراتی به مقام علمی و خصوصیات اخلاقی و رفتار اجتماعی او نموده، سپس به معرفی کتاب ارزنده ایشان به نام "روان جاوید در تفسیر قرآن مجید" توجه نموده و نکاتی بدیع و استثنایی در این تفسیر کریم را یادآور شده، و در انتها چند نمونه از اشعارشان را ذکر کرده است.

سپس نویسنده به زندگی کوتاه، اما پر محتوای علامه آیت الله حاج میرزا ابوالفضل تهرانی (1236-1277) پرداخته، و با اشاراتی که به دو اثر ممتاز وی، شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور و دیوان اشعار عربی او دارد، خواننده می تواند به عمق مقام علمی و گستردگی معلومات و محفوظات وی پی ببرد.

در قسمت انتهایی کتاب شرح مختصری از احوالات حضرت آیت الله میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی (1254-1198) عنوان شده و بیانی اجمالی در مهم ترین اثر ماندگار ایشان «مطارح الانظار» به میان آورده است.

این کتاب در پانصد و هشتاد و پنج صفحه و یک پیشگفتار به زیور طبع آراسته گردیده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

 

 

. انتهای پیام /*