کتاب مالکیت های معنوی توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب مالکیت های معنوی -بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) و برخی فقیهان- توسط موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد.

در نگاه توحیدی، هر آنچه در دار هستی وجود دارد، برای خداوند متعال است، ولی جدای از نگاه هستی شناسانه و معرفت محور، در فضای اعتبارات عقلایی و شرعی، اصل مالکیت از مجعولات محوری و بسیار مهمی است که قوام و دوام زندگی انسان بر آن استوار است و چرخ اقتصادی زندگی انسان بر اساس آن می چرخد. مساله مالکیت معنوی از جمله مسائل نوظهور  و نوپیدای فقهی است که گرچه ریشه های تاریخی دارد، ولی اهمیت و وسعت دامنه آن متاثر از تمدن جدید و انقلاب صنعتی می باشد. در کتاب پیش رو پژوهشگر بصورت عمیق به مساله مالکیت های معنوی پرداخته و بحث های مفهومی و سیر پیشینه تاریخی مالکیت های معنوی را از منظر فقهای اهل سنت و فقهای شیعه را مورد بررسی قرار داده است. حجت الاسلام امید عمیق در این پژوهش اهتمام خاصی به نظرات امام خمینی(ره) در باره مساله مالکیت های معنوی دارد. این اثر ارزشمند در پنج فصل تنظیم و به رشته تحریر در آمده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*