نماینده سازمان ملل در تهران ظهر روز سه شنبه همراه با خانواده اش از بیت و زادگاه حضرت امام بازدید کرد. 

 

. انتهای پیام /*