مقاله «مبحث فطرت از دیدگاه امام خمینی» به قلم فاطمه طباطبایی به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

. انتهای پیام /*