مقاله «قدرت و مصلحت درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)»به قلم "اصغر افتخاری" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

. انتهای پیام /*