کتاب «تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله» تالیف "محمد فاضل موحدی لنکرانی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

. انتهای پیام /*