در ساعات پایانی روز ۳ بهمن ۱۳۵۷ فرودگاه مهرآباد به محاصره ماموران فرمانداری نظامی تهران درآمد و نظامیان با تانک و زره پوش در اطراف فرودگاه مستقر شدند. ماموران فرمانداری نظامی تهران به دنبال اطلاع از آماده کردن هواپیمای «ایران ایر» برای بازگرداندن امام خمینی و همراهانش، این فرودگاه را به کنترل خود درآوردند.

 به دنبال اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد، کارکنان قسمت حفاظت هواپیمایی ایران اعلام کردند: کارکنان قسمت فنی شرکت هواپیمایی ملی ایران برای بازگردانیدن امام خمینی به وطن یک هواپیمای جت بوئینگ ۷۴۷ آماده کرده بودند که ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳ بهمن به پاریس پرواز کند اما به طور ناگهانی و در شرایطی که کارکنان اعتصابی هواپیمایی ملی ایران تمام امکانات خود را برای پرواز هواپیمای مزبور آماده کرده بودند، ناگهان ماموران فرمانداری نظامی تهران، با تانک، نفربر و کامیون های پر از ماموران نظامی به فرودگاه آمدند و این فرودگاه را به اشغال خود درآوردند. ماموران نظامی بلافاصله افراد گارد مخصوص نگهبانی هواپیما ها را از کنار هواپیماهای مستقر در فرودگاه دور کردند و سپس در قسمت های مختلف فرودگاه مستقر شدند.

علاوه بر این یک تانک ارتشی در سه راهی مهرآباد مستقر شد و راه عبور و مرور به سوی فرودگاه را به کلی مسدود کرد. ضمن آنکه درهای مشرف به باند فرودگاه با حضور ماموران نظامی بسته شده و روی باند نیز در فواصل معینی چندین دستگاه کامیون و نفربر ارتشی مستقر شدند تا هواپیما ها نتوانند به پرواز درآیند.

همزمان یک مقام فرمانداری نظامی تهران و حومه به خبرنگاران گفت: طبق اطلاع واصله، عده ای از عناصر فرصت طلب و اخلالگر قصد دارند که در روز چهارشنبه چهارم بهمن در فرودگاه مهرآباد اجتماع نموده و ایجاد بی نظمی و اخلال نمایند. با توجه به اینکه عمل آنان برخلاف مقررات می باشد، فرمانداری نظامی تهران و حومه به حکم وظیفه ای که در برقراری نظم و آرامش حوزه استحفاظی به عهده دارد، به ماموران مربوطه دستور داده است ضمن جلوگیری از ورود عناصر اخلالگر و اشخاص غیرمسئول به محوطه فرودگاه، از هیچگونه کوششی در جلوگیری از عملیات اخلالگرانه و اعاده نظم فروگذاری ننموده و با عاملین و مسببین بی نظمی، برابر قوانین و مقررات فرمانداری نظامی رفتار نمایند.

 روزنامه کیهان فردای آن روز نوشت: «با اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد راه عبور کارکنان هواپیمایی کشوری و مسئولان سوختگیری هواپیما ها که قبلاً از مقامات اجازه گرفته بودند و می بایست امروز سرکار خود حاضر شوند، به واسطه بسته بودن کلیه راه های عبور و مرور میسر نشده است. تا این ساعت (۹:۳۰ صبح) عده زیادی جلوی جبهه اصلی فرودگاه جمع شده اند. خبرنگار کیهان به دنبال این مطالب گزارش داد که با پخش خبر اشغال فرودگاه مهرآباد مردم دسته دسته به طرف فرودگاه در حرکت هستند و هر دقیقه بر تعداد آن ها افزوده می شود.»

 منبع:  روزنامه کیهان، ۴ بهمن

فرودگاه مهرآباد به محاصره تانک ها درآمد

تاریخ ایرانی: در ساعات پایانی روز ۳ بهمن ۱۳۵۷ فرودگاه مهرآباد به محاصره ماموران فرمانداری نظامی تهران درآمد و نظامیان با تانک و زره پوش در اطراف فرودگاه مستقر شدند. ماموران فرمانداری نظامی تهران به دنبال اطلاع از آماده کردن هواپیمای «ایران ایر» برای بازگرداندن امام خمینی و همراهانش، این فرودگاه را به کنترل خود درآوردند.

به دنبال اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد، کارکنان قسمت حفاظت هواپیمایی ایران اعلام کردند: کارکنان قسمت فنی شرکت هواپیمایی ملی ایران برای بازگردانیدن امام خمینی به وطن یک هواپیمای جت بوئینگ ۷۴۷ آماده کرده بودند که ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳ بهمن به پاریس پرواز کند اما به طور ناگهانی و در شرایطی که کارکنان اعتصابی هواپیمایی ملی ایران تمام امکانات خود را برای پرواز هواپیمای مزبور آماده کرده بودند، ناگهان ماموران فرمانداری نظامی تهران، با تانک، نفربر و کامیون های پر از ماموران نظامی به فرودگاه آمدند و این فرودگاه را به اشغال خود درآوردند. ماموران نظامی بلافاصله افراد گارد مخصوص نگهبانی هواپیما ها را از کنار هواپیماهای مستقر در فرودگاه دور کردند و سپس در قسمت های مختلف فرودگاه مستقر شدند.

علاوه بر این یک تانک ارتشی در سه راهی مهرآباد مستقر شد و راه عبور و مرور به سوی فرودگاه را به کلی مسدود کرد. ضمن آنکه درهای مشرف به باند فرودگاه با حضور ماموران نظامی بسته شده و روی باند نیز در فواصل معینی چندین دستگاه کامیون و نفربر ارتشی مستقر شدند تا هواپیما ها نتوانند به پرواز درآیند.

همزمان یک مقام فرمانداری نظامی تهران و حومه به خبرنگاران گفت: طبق اطلاع واصله، عده ای از عناصر فرصت طلب و اخلالگر قصد دارند که در روز چهارشنبه چهارم بهمن در فرودگاه مهرآباد اجتماع نموده و ایجاد بی نظمی و اخلال نمایند. با توجه به اینکه عمل آنان برخلاف مقررات می باشد، فرمانداری نظامی تهران و حومه به حکم وظیفه ای که در برقراری نظم و آرامش حوزه استحفاظی به عهده دارد، به ماموران مربوطه دستور داده است ضمن جلوگیری از ورود عناصر اخلالگر و اشخاص غیرمسئول به محوطه فرودگاه، از هیچگونه کوششی در جلوگیری از عملیات اخلالگرانه و اعاده نظم فروگذاری ننموده و با عاملین و مسببین بی نظمی، برابر قوانین و مقررات فرمانداری نظامی رفتار نمایند.

روزنامه کیهان فردای آن روز نوشت: «با اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد راه عبور کارکنان هواپیمایی کشوری و مسئولان سوختگیری هواپیما ها که قبلاً از مقامات اجازه گرفته بودند و می بایست امروز سرکار خود حاضر شوند، به واسطه بسته بودن کلیه راه های عبور و مرور می سر نشده است. تا این ساعت (۹:۳۰ صبح) عده زیادی جلوی جبهه اصلی فرودگاه جمع شده اند. خبرنگار کیهان به دنبال این مطالب گزارش داد که با پخش خبر اشغال فرودگاه مهرآباد مردم دسته دسته به طرف فرودگاه در حرکت هستند و هر دقیقه بر تعداد آن ها افزوده می شود.»

منبع:

روزنامه کیهان، ۴ بهمن

. انتهای پیام /*