وقتی برای اولین بار در تاریخ جنگ سرد، شرق و غرب سیاسی برای مقابله با یک نظام‏‎ ‎‏«نه‏‏‌‏‏شرقی نه غربی»، توافق کردند که جنگ را به ایران اسلامی تحمیل کنند تا این کانون نور را‏‎ ‎‏که گرمابخش دلهای محرومان و مستضعفان جهان و شادی آفرین قلوب تمامی رنجدیدگان‏‎ ‎‏تاریخ معاصر بود، براندازند و به ملتهای مظلوم و تحت ستم که با پیروزی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏جانی تازه در کالبدشان دمیده شده بود، بباورانند که هر حرکت استقلال طلبانه و‏‎ ‎‏آزادیخواهانه، در برابر خواست و ارادۀ ابرقدرتها محکوم به شکست است! باید تبعات آن را‏‎ ‎‏نیز متوجه می شدند؛ اما گویی در تصمیمات شریرانه، مقدرات به گونه ای دیگر رقم‌می خورد.‏‎ ‎‏چنانکه چندی پس از پایان جنگ، عراق به کویت حمله کرد، سپس امریکا عراق را مورد‌‏‏حمله‏‎ ‎‏قرار داد، شوروی از هم پاشید و امریکا نقش ژاندارمی منطقه را رأساً به عهده گرفت و در این‏‎ ‎‏نقش جدید، دولت خود را به عنوان دولتی جنگ افروز به جهانیان معرفی کرد.‏

‏     تحمیل جنگ بر ایران و  سیر تحولات آن نشان داد محاسبات قدرتها تا چه میزان‏‎ ‎‏غیر‌واقع بینانه است؛ چرا که امّت سربلند و مقاوم ما که از آموزه های مکتبی چون اسلام ناب‏‎ ‎‏سیراب شده، و عشق به پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) با جانش درآمیخته و با باور قلبی به‏‎ ‎‏آیۀ شریفۀ: ‏کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ کَثیرَةً بِاِذنِ الله ‏ راه خویش را انتخاب کرده بود، در عرصۀ‏‎ ‎‏دفاع، از عشق مایه گرفت و از جان مایه گذاشت و در حراست از میهن اسلامی حتی یک گام‏‎ ‎‏عقب ننشست و هنرمندانه توانست معنویت انقلاب را به جهان صادر کند.

همانگونه که انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (س) به پیروزی رسید، در‏‎ ‎‏دفاع مقدس نیز با رهنمودها و فرماندهی ایشان ادامه یافت، و آنچه حاصل شد دستاوردی‏‎ ‎‏عظیم بود؛ چرا که در دویست سال اخیر، برای اولین بار ایران در جنگی نابرابر حتی یک‏‎ ‎‏وجب از خاک خود را از دست نداد؛ از مستشاران خارجی کمک نگرفت؛ روی پای خود‏‎ ‎‏مردانه ایستاد؛ در صنایع دفاعی به خودکفایی رسید؛ حتی در اوج جنگ از رفتن به پای‏‎ ‎‏صندوقهای رأی برای تعیین سرنوشت، غفلت نکرد و خود را به عنوان قدرتی که می تواند‏‎ ‎‏پشتوانه مستضعفان جهان باشد تثبیت کرد.‏

‏     کتاب «دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر بیست و پنجم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این تبیان در برگیرنده، افکار و نظرات امام راحل در ارتباط با «علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی»، «ایجاد روحیه جنگی و دفاعی»، «نقش مردم در جنگ»، «نقش نهادها در جنگ»، «تبلیغات در دفاع مقدس»، « تذکرات و اخطارها» «دشمن در جنگ تحمیلی»، «صلح و پذیرش قطعنامه 598» و «برکات و دستاوردهای جنگ» است.

. انتهای پیام /*