پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ف‍ت‍وای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ج‍واز ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ن‍س‍ی‍ت‌» به قلم "نرگس ج‍زی‍ن‍ی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*