پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) ب‍ر اس‍اس‌ روی‍ک‍رد پ‍س‍ا اس‍ت‍ع‍م‍اری‌» به قلم "مسعود درودی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*