پرتال امام خمینی(ره): بمناسبت شهادت بانوی بزرگ اسلام سه فراز از سخنان امام خمینی(س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انتخاب و از نظر می گذرد:

تجلی قدرت حق تعالی در خانه حضرت زهرا(س)

من هم وفات و شهادت بانوی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین ... و بر حضرت بقیة اللَّه- ارواحنا فداء- تسلیت عرض می‏ کنم. این خانه کوچک فاطمه- سلام اللَّه علیها- و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عدد، چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب درآورده است. خطبهفاطمه زهرا- سلام اللَّه علیها- در مقابل حکومت و قیام امیر المؤمنین و صبر امیر المؤمنین در مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت موجود و بعد هم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش، امام مجتبی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید الشهدا، چیزهایی بود که همه می‏ دانید و می‏ دانیم. و با اینکه عده کم و اسباب و ابزار جنگ پیش آنها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان آنها را آن طور کرد که بر همه ستمکاران عصر خودشان غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند. (صحیفه امام، ج‏16، ص: 88)

 اقتدا نمودن بانوان به فاطمه زهرا(س)

کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق. کوشش کنید ... در حفظ همه حیثیاتی که حیثیت بزرگ زن است، آن طوری که زن فرید، حضرت زهرا سلام اللَّه علیها- بود. همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم، و همان طوری که او بوده است، باشید. (صحیفه امام، ج‏19، ص: 184)

 شرافت و فضیلت حضرت زهرا(ع)

من راجع به حضرت صدیقه- سلام اللَّه علیها- خودم را قاصر می‏دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا می ‏کنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است کهحضرت صادق- سلام اللَّه علیه- می‏ فرماید: فاطمه- سلام اللَّه علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می‏ آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می‏ کرد و مسائلی از آینده نقل می ‏کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده‏ ای بوده است؛ یعنی، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیای عظام‏ درباره کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه‏ای که واقع می‏شده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او می‏رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است- و البته آن وحی به معنای آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم- کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می ‏آید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می‏ خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیه تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است. او تنزیل می‏ دهد او را و وارد می‏ کند تا مرتبه پایین یا بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور می‏ کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل نظر می‏ گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر می‏ گویند، تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می‏ آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است، بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است. حتی درباره ائمه هم من ندیده ‏ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل برآنها نازل شده باشد، فقط این است که برای حضرت زهرا- سلام اللَّه علیها- ست که آنکه من دیده ‏ام که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می‏ شده و مسائل آتیه ‏ای که بر ذریه او می‏ گذشته است، آن مسائل را می ‏گفته است و حضرت امیر هم ثبت می‏ کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلندپایه او حضرت صاحب- سلام اللَّه علیه- است، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی‏ دانیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت وفضیلت را از همه فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده ‏اند- با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است- این فضیلت را من بالاتر از همه می‏ دانم که برای غیر انبیا- علیهم السلام- آن هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا- علیهم السلام- و بعض از اولیایی که در رتبه آنها هست، برای کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برای هیچ کس تا کنون واقع نشده و این از فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه- سلام اللَّه علیها- است. (صحیفه امام، ج‏20، ص: 4- 6)

. انتهای پیام /*