به گزارش پرتال امام خمینی(س)، آیت الله سید حسن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از گذشته عبرت بگیریم و اگر کار اشتباهی کرده ایم آن را تکرار نکنیم. یادگار امام تصریح کرد: واقعیت را باید مدیریت کرد؛ نفی آن نفی خودمان است. در حوزه ارتباطات بر گذشته دقت کنیم؛ پافشاری بر کارهای ناممکن نکنیم. تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) افزود: نمی گویم با واقعیات کنار بیاییم اما باید آن را کنترل کنیم. از کارهای خوب نیز باید پند بگیریم که  از موارد خوب آن در حوزه ارتباطات، جوانگرایی است که پس از ٤٠ سال رخ داده و امروز شاهدیم که از این رو، مجموعه وزارت ارتباطات از سایر مجموعه ها توانمندتر است. وی افزود: یکی از موارد مهم در تاریخ انقلاب، اتکاء به جوانان است؛ بر این امر نقاط ضعفی هم مترتب هست اما اگر این عامل نبود، حرکتی ایجاد نمی شد. یادگار امام گفت: اگر نیروی جوان را به فکر واداریم و حتی تصمیم گیری را به  آنها واگذار کنیم، نه اینکه آنها را ابزار کنیم، از مشکلات فعلی عبور می کنیم. در ابتدای این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در سخنانی کوتاه در حسینیه جماران گفت: راه امام، توجه به مستضعفین جهان است. امام اجازه ی دست اندازی به بیت المال را نمی دادند حفاظت از حریم خصوصی، حق الناس است. توجه به آرمانهای حضرت امام ناظر بر این موضوع است که ما "اشتغال" که مهم ترین نیاز امروز مستضعفین است را با جدیت تمام انجام دهیم.

. انتهای پیام /*