15 خرداد در عین حالی که مصیبت بود، لکن‏‎ ‎‏مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و آزادی برای‏‎ ‎‏همۀ مملکت.

صحیفه امام، جلد ‏12، صفحه 397

. انتهای پیام /*