نزدیک به شش هزار گردشگر داخلی و خارجی از بیت امام در قم بازدید کردند. به گزارش پرتال امام خمینی(س) در ماه گذشته (اردیبهشت98) نزدیک به شش هزار گردشگر داخلی و خارجی از بیت امام در قم بازدید کردند. بر اساس این گزارش 5962 نفر از کشور های مختلف اروپایی و آسیایی و ... شامل 2005 نفر عرب زبان، 487 نفر اردو زبان و 250 نفر نیز از زبانهای دیگر از بیت امام در قم بازدید بعمل آورده اند. همچنین بیش از 3220 نفر نیز از اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران از این مکان دیدن کردند. 

. انتهای پیام /*