مقامات جاسوسى و به اصطلاح امنیتى رژیم شاه در ابتداى تأسیس ساواک، درباره حوزۀ قم و مقامات برجسته آن حوزه و شمار طلابى که در آن حوزه به تحصیل سرگرمند، نیز درباره مدارج تحصیلى و حقوق مستمرى آنان، به تحقیق و تفحص دست زده و گزارشى تهیه کرده ‏اند. 

از جمله گزارش هایى که عوامل ساواک نام حاج ‏آقا روح ‏اللّه‏ خمینى را در آن درج کرده ‏اند، مربوط به تاریخ 1335/12/22 است که در 1002 کلمه تنظیم شده و یک بررسى اجمالى از وضعیت حوزه علمیه قم در زمان زعامت مرحوم آیت ‏اللّه‏ بروجردى است. جدولى در آن دیده مى‏ شود که نام شخصیت هاى علمى تراز اول حوزه پس از آیت‏ الله بروجردى با تعداد تقریبى شاگردان آنها ذکر شده و به امام(س) به عنوان کسى که بیشترین تعداد شاگردان را دارد، (حدود 500 نفر) اینگونه اشاره کرده است: «آقاى حاج آقا روح‏ اللّه‏ خمینى که از لحاظ درس حائز اهمیت است.» و یادآور شده است که در ایالات مرکزى و غرب ایران مقلد دارد. همچنین در عباراتى دیگر از آقاى شریعتمدارى، امام(س) و علامه طباطبایى نام برده که به مسائل اجتماعى علاقه‏ مند هستند.

هدف ساواک در تهیه گزارش از حوزه علمیه قم علاوه بر شناخت وضعیت اقتصادى طلاب و سلایق سیاسى و اجتماعى آنان، بیشتر شناسایى افراد مطرح بوده که پس از آیت ‏اللّه‏ بروجردى احتمال داشت به مرجعیت عام برسند. در این گزارش شمار شاگردان درس دیگر علما و مراجع را میان صد تا سیصد نفر برآورد کرده است.

این گزارش از سوى سرهنگ قولقسه، رئیس دایره امنیت و مذاهب، برای سرهنگ صمد صمد‌یانپور (سپهبد بعدی)، رئیس اداره سوم ساواک فرستاده شده است.


مأخذ: نهضت امام خمینی، دفتر اول، سیدحمید روحانی، ص 76 و 77 و امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، جلد 1، ص 38 و 39

. انتهای پیام /*