نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به آقای ابو جهاد درباره تعیین نماینده

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۷۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ضرورت حفظ وحدت

اهم بیانات:

قیامتان برای خدا باشد. اگر قیام برای‏‎ ‎‏خدا نباشد کاری از او نمی آید. قیامتان برای خدا باشد نه برای هواهای نفسانی که هر‏‎ ‎‏کسی بکشد طرف خودش. همه با هم مجتمع بشوید. برای خدا همه با هم مجتمع بشوید و‏‎ ‎‏این تشتت و اختلاف و اینها: که من از حزب که ام، من از حزب کذا، من از جبهۀ کذا، من‏‎ ‎‏از جبهۀ کذا هستم، اینها را دست از آن بردارید. نمی توانید دائماً دست بردارید، موقتاً‏‎ ‎‏برای خاطر خدا، برای خاطر ملیت، برای خاطر کشور، برای هرچه می خواهید حساب‏‎ ‎‏بکنید، موقتاً دست بردارید تا این بساط کنده بشود ـ این بساط قلدری و آدمکشی و زیر پا‏‎ ‎‏کردن همۀ حقوق ما از بین برود؛ این مرد جانی از بین برود که دارد الآن مردم را قتل عام‏‎ ‎‏می کند. بعد از آن، آن وقت فرصت زیاد است که بنشینید با هم دعوا کنید.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۷۴ – ۲۸۲

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع دانشجویان هنر شیراز (ویژگی های رئیس جمهور آینده)

اهم بیانات:

‏ آقایان که آن‏‎ ‎‏صفتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده اند مراعات کنند. قانون اساسی‏‎ ‎‏را ملاحظه کنند و صفات رئیس جمهور را در آنجا ملاحظه کنند، و کسی که دارای آن‏‎ ‎‏صفات بود و او را به آن صفات می شناسید به او رأی بدهید، و اگر فاقد آن صفات باشد،‏‎ ‎‏احتراز کنید از رأی دادن به او. روز سرنوشت سازی است. می خواهید زمام کشور را به‏‎ ‎‏یک کسی بدهید که مؤثر است در مقدرات کشور شما. سهل انگاری نکنید، و به پای‏‎ ‎‏صندوقها بروید، و با هم اجتماع کنید، و کسی که لایق برای این مقام است و دارای آن‏‎ ‎‏صفاتی است که سوء سابقه نداشتن، وابستگی به رژیم سابق نداشتن، اینها از اموری است‏‎ ‎‏که باید ملاحظه بشود. و آقایان نباید سستی کنند در رفتن. به پای صندوق بروند. لکن به‏‎ ‎‏کسی که این صفات را دارد رأی بدهند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۹۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع فرهنگیان محلات (خیانت های پهلوی ـ تلاش برای خودکفایی)

اهم بیانات:

رضاخان به واسطۀ مأموریتی که داشت ابتدا به یک صورت مقدس مآبی آمد تو کار.‏‎ ‎‏مقدس مآبی به آن حدودی که یک نظامی باید باشد. در محرم روضه داشت. در یک‏‎ ‎‏جایی بود که روضه خوانی داشت. و خودش هم حاضر می شد. دستجات از ارتشیها راه‏‎ ‎‏می انداخت که من او را خودم دیدم. دستجات مختلفی از ارتشیها راه می انداخت. و آن‏‎ ‎‏وقت معروف بود که خود او در ماه محرم تکیه هایی که در تهران بود می گفتند که می رود.‏‎ ‎‏بعضیها می گفتند که پیاده می رود. همه تکیه ها را در این شبهای محرم. بتدریج تکیه ها را‏‎ ‎‏می رود تا آن وقتی که قدرتش مستقر شد. با اسلحه دیانت آمد تا آن وقتی که قدرتش‏‎ ‎‏محکم شد. آن وقت که محکم شد مأموریتش را شروع کرد. و مهم مأموریتش یکی این‏‎ ‎‏بود که روحانیون را بکوبد. روحانیون را آنطور کوبید که تبلیغات را راه انداختند، شعرا بر‏‎ ‎‏ضد روحانیون.

ما باید بنای بر این بگذاریم که احتیاجمان را از غیر خدا سلب کنیم. احتیاجمان را از‏‎ ‎‏دشمنهای خودمان سلب کنیم که ما محتاج به دشمنمان نباشیم که از دشمنمان بخواهیم‏‎ ‎‏یک چیزی بگیریم برای رزق خودمان

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۹۴ - ۴۰۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع خانواده های شهدا (تلاش برای اقامه حکومت عدل)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۰۴

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم مشهد (لزوم حفظ آرامش و وحدت)

اهم بیانات:

قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ توجه دارند به اینکه این ملت در سایۀ وحدت و اتفاق و توجه به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، پیروز شدند و منافع آنها را به خطر انداختند. و آنها از پای نخواهند نشست، و هر‏‎ ‎‏روز یک راهی درست می کنند برای اختلاف و برای اینکه وحدت ملت ما را به هم‏‎ ‎‏بزنند. و ما باید چشم و گوش خودمان را باز کنیم و هوشیار باشیم که اختلافات را دامن‏‎ ‎‏نزنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۲۶ - ۴۲۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور (وظایف روحانیون در مقطع کنونی)

اهم بیانات:

باید عرض کنم که سیاست برای روحانیون و برای انبیا و برای اولیای خدا حقّی است،‏‎ ‎‏لکن سیاستی که آنها دارند، دامنه اش با سیاستی که اینها دارند فرق دارد. ما اگر فرض کنیم‏‎ ‎‏که یک فردی هم پیدا بشود که سیاست صحیح را اجرا کند، نه به آن معنای شیطانی‏‎ ‎‏فاسدش، یک حکومتی، یک رئیس جمهوری، یک دولتی سیاست صحیح را هم اجرا‏‎ ‎ ‏کند. و به خیر و صلاح ملت باشد، این سیاست یک بُعد از سیاستی است که برای انبیا بوده‏‎ ‎‏است و برای اولیا و حالا برای علمای اسلام. انسان یک بُعد ندارد، جامعه هم یک بُعد‏‎ ‎‏ندارد، انسان فقط یک حیوانی نیست که خوردن و خوراک همۀ شئون او باشد.‏‎ ‎‏سیاستهای شیطانی و سیاستهای صحیح اگر هم باشد امّت را در یک بُعد هدایت می کند و‏‎ ‎‏راه می برد و آن بُعد حیوانی است. بعد اجتماع مادی است و این سیاست یک جزء ناقصی‏‎ ‎‏از سیاستی است که در اسلام برای انبیا و برای اولیا ثابت است. آنها می خواهند ملت را،‏‎ ‎‏ملتها را، اجتماع را، افراد را هدایت کنند، راه ببرند در همۀ مصالحی که از برای انسان‏‎ ‎‏متصور است، از برای جامعه متصور است. همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته‏‎ ‎‏می شود، ‏‏اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمْ‏‎ ما در نماز می گوییم. ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه‏‎ ‎‏ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می شود و به آخرت ختم می شود. الی الله ‏‎ ‎‏است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۲۹ - ۴۳۹

***

جماران، ۱۳۶۶_ پاسخ استفتاء آقای خامنه ای (تماشای فیلمهای سیمای جمهوری اسلامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۴۸

***

. انتهای پیام /*