روایات شریفه در باب فضل سورۀ مبارکۀ «قدر» بسیار است. از آن‏‎ ‎‏جمله روایتی است که در ‏‏کافی ‏‏شریف است از حضرت باقر علیه السلام که‏‎ ‎‏فرمود: «کسی که قرائت کند ‏اِنّا اَنْزَلْناه فی لَیْلَةِ الْقَدْر‏ را به طور جهر، مثل آن‏‎ ‎‏است که شمشیر خود را از غلاف بیرون آورده باشد در راه خدا. و کسی که‏‎ ‎‏سرّاً بخواند، مثل آن است که به خون خود غلطان شده است در راه خدا. و‏‎ ‎‏کسی که ده مرتبه آن را قرائت کند، هزار گناه از گناهان او را محو نماید.»

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز، ص ۳۴۶

عکس نوشته شب قدر

. انتهای پیام /*