پرتال امام خمینی(س): انقلاب اسلامی از حیث گفتمانی، یکی از مهم‌ترین انقلاب‌های دوره معاصر بوده است که با ساز وکاری نسبتاً آرام و مدنی به پیروزی رسید. سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را می‌توان به عنوان دال‌های اصلی گفتمان دموکراتیک انقلاب اسلامی معرفی کرد. در عین حال، ویژگی مذهبی بودن غیرقابل انکار انقلاب نیز از جمله خصوصیات منحصر به فرد در مقایسه با سایر انقلاب‌ها در تاریخ معاصر است. ترکیب «جمهوری اسلامی» خود، بیان عینیت یافته این خصوصیت دووجهی است. مطالبه ترکیبی و تلفیقی هم‌زمان از کنشگری مردم همراه با حفظ و اجرای احکام دین در ایران، مطالبه ای است سابقه‌مند، که قدمت آن حداقل به دوران مشروطه می‌رسد. فرآیندهایی چون انقلاب مشروطه، تکاپوی فکری، سیاسی و هنری روشنفکران و فرهیختگان دهه چهل و پنجاه و سرانجام انقلاب ۱۳۵۷ علیرغم تفاوت‌هایشان، همگی نشان از خواست و تلاش جدی جامعة ایرانی برای تغییر نظام و ساختارهای اقتدارگرا داشت. دین و کنشگران ملهم از دین نیز در تمامی برهه‌های مهم تاریخ این سرزمین، نقش مهمی ایفا کرده‌اند. به بیان دیگر، در مطالبه تغییر ساختارهای اقتدارطلب ایران نه تنها نیروهای سکولار و لائیک، بلکه نیروهای دینی نیز شریک و سهیم بوده‌اند. برای مثال می‌توان به نقش آنها در انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و نیز مطالبه روشنفکران دینی دهه چهل و پنجاه و سرانجام انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد. هرچند بخشی از این کنشگران ملهم از دین که می‌توان از آنها تحت عنوان دین‌مداران سنتی نام برد، در این وادی جانب احتیاط و حتی نفی گرفته و آن را یک خواست تحریفی دانسته‌اند که در نهایت دین را از درون تهی می‌سازد، اما بخش مهمی از دین‌مداران در مطالبة عمومی گذار از ساختارهای اقتدارگرایانه همراه بوده‌اند و آن را پاسخی مناسب برای خواست‌ها و نیازهای جامعة مسلمان در عصر مدرن دانسته‌اند. از آیت ‌الله نائینی و آخوند خراسانی تا روشنفکران دینی دهه چهل و پنجاه تا آیت ‌الله طالقانی و بازرگان همگی را می‌توان در این طیف گسترده قرار داد. با احتیاط و آگاهی می‌توان گفت تمامی این طیف، خواستار نوعی تلفیق و ترکیب بین مواضع دین و مطالبات آزادی‌خواهانه عصر مدرن بودند.

به همین سبب، هرچند واژه مرکب مردم‌سالاری دینی، جدید و به تاریخ پس از انقلاب اسلامی مربوط می‌شود؛ اما به لحاظ محتوا، مطالبه تمامی تاریخ معاصر ایران بوده و پس از گذشت قریب به دو قرن، همچنان مطالبه سپهر اجتماعی، سیاسی و حتی شخصی درگفتمان جمهوری اسلامی باقی مانده است. همانگونه که در خبر پیشین در باره چاپ این کتاب گفته شد، کتاب مردم‌سالاری دینی: مدلول در حال رخداد به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی در چهار بخش: اول: روش و نظریه؛ دوم: وجه ادراکی - شناختی تحکیم مردمسالاری دینی: تعلیق مدلولی و سرگردانی گفتمانی؛ سوم: وجه ساختاری تحکیم مردم‌سالاری دینی: تعلیق مدلولی و سرگردانی ساختی و چهارم: وجه کارگزاری تحکیم مردم‌سالاری دینی: تعلیق مدلولی و آنتاگونیسم تألیف گردیده و در انتها، پایان سخن و منابع و مآخذ به آن اضافه شده است. این اثر ارزشمند تازه‌ترین اثر به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی در ۲۳۲ صفحه ، ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۴۸۰/۰۰۰ ریال توسط انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد.علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*