- عده ای تبلیغ می کنند که فعالیت سیاسی، از فعالیت دینی جداست. در این مورد چه می گویید؟‏

شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعماری است، که می خواهند ملتهای‏‎ ‎‏مسلمان را از دخالت در سرنوشت خویش باز دارند. در احکام مقدس اسلام، بیش از‏‎ ‎‏امور عبادی در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است. روش پیامبر اسلام نسبت به‏‎ ‎‏امور داخلی مسلمین و امور خارجی آنها، نشان می دهد، که یکی از مسئولیتهای بزرگ‏‎ ‎‏شخص رسول اکرم (ص) مبارزات سیاسی آن حضرت است. شهادت امیرالمؤمنین ‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ و نیز حسین ـ علیه السلام ـ و حبس و شکنجه و تبعید و مسمومیتهای ‏‎ ‎‏ائمه ـ علیهم السلام ـ همه در جهت مبارزات سیاسی شیعیان، علیه ستمگریها بوده است. و‏‎ ‎‏در یک کلمه مبارزه و فعالیتهای سیاسی بخش مهمی از مسئولیتهای مذهبی است.‏

صحیفه امام، ج۵، ص:۱۸۸

. انتهای پیام /*