اولاد فاطمه سلام الله علیها در طول تاریخ اسلام همیشه در برابر دستگاههای ظالم‏‎ ‎‏و جائر ایستادند و از اسلام دفاع کردند. زجرها کشیدند. ناسزاها شنیدند. لای جرز قرار‏‎ ‎‏گرفتند. دسته جمعی سربریده شدند. قتل عام شدند. به شهادت رسیدند.

صحیفه امام جلد ۱ ص ۱۶۴

. انتهای پیام /*