پرتال امام خمینی(س): حضرت امام در یک سخنرانی در 26 آبان 1359 در حسینیه جماران با موضوع منشأ مخالفت های دشمنان با روحانیت- بیان ویژگی انقلاب اسلامی‏ در جمع  اصناف، بازاریان و اقشار مختلف مردم قم می فرماید: ‏

شاید گاهی شما یا مردم خیال بکنند که من اگر از روحانیت طرفداری می‏کنم برای این است که من هم یک معمَّم هستم و این گروه گرایی است. و من کراراً گفتم که من با هر که معمَّم است و اسم خودش را روحانی گذاشته است موافق نیستم. و من کراراً گفتم که روحانی که بر خلاف مسلک روحانیت و اسلام عمل بکند و توطئه‏گر باشد این از ساواکی بدتر است. برای اینکه ساواکی، ساواکی است و این ساواکی به صورت معمَّم، و لباس روحانیت پوشیده است. قضیه این نیست که من بگویم هر که عمّامه سرش هست، این مورد تأیید است. صحیفه امام، ج‏13، ص: 359

. انتهای پیام /*