کتاب کشف اسرار امام خمینی(س) نقد علمی و پاسخ به شبهاتی است که در کتاب اسرار هزار ساله مطرح شده است. مؤلف کتاب «اسرار هزار ساله»، علی اکبر حَکَمی زاده در ابتدا طلبه و روحانی و ساکن قم بود. ولی در آخر کار منحرف و از سلک روحانیت خارج شد و مدتی به آمریکا رفت و بعد از مدتی که از آنجا برگشت به کارهای اقتصادی روی آورد امّا از کارهای اقتصادی هم زده شد. حکمی زاده در سالهای 1313 تا 1314 مجله همایون را در نقد و مخالفت با عقاید شیعی در ده شماره در قم منتشر می‌سازد. سرانجام حکمی زاده در سال 1322 کتابچه 38 صفحه ای «اسرار هزار ساله» را منتشر کرد. موضوع این رساله، حمله به مذهب تشیع بود، او حرف های فرقه ضاله وهابی را به همراه تبلیغات سوء ضد روحانیت -که آن روزها بازارش داغ بود- در این رساله گردآورده بود. این کتابچه در حقیقت رساله ای بود در ترویج وهابیت و از طرفی همسو با رضاخان که دشمن روحانیت بود.

انتشار کتاب اسرار هزار ساله که با القای شبهاتی بر مکتب کلامی و فقهی شیعه تاخته بود، هیاهویی در جامعه آن روز ایران پدید آورد. علاوه بر آن چون به خاطر اختناق حکومت پهلوی، منابر و مواعظ برچیده و سخنرانی و تبلیغ کاملاً محدود شده بود. طبعا جوانان آن روز در برابر این شبهات کاملاً بی دفاع بودند. در این هنگام حضرت امام قدس سره، سکوت را روا ندانسته با احساس مسؤولیت شدید برای دفاع از اسلام و پاسخ به آن شبهات واهی به پا خاسته، مدتی درس خود را تعطیل کردند. حضرت امام(س) در این زمینه می فرمایند: «یک بار در حال رفتن به مدرسه فیضیه مشاهده کردم که عده ‏ای دارند راجع به کتاب اسرار هزار ساله بحث می‏ کنند، ناگهان به ذهنم آمد که ما داریم درس اخلاق می‏ گوییم حال آنکه این بحثها در حوزه ‏ها هم نفوذ پیدا کرده است.» از این رو ایشان بلافاصله تصمیم می ‏گیرند از وسط مدرسه فیضیه برگردند و دیگر به درس نمی ‏روند، طی یک ماه، تا چهل روز تقریبا همه کارها را کنار می‏ گذارند و کتاب کشف اسرار را در نقد آن رساله می‏ نویسند. (حضور 1، ص 12)

کتاب فوق که اثری است سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در سال 1323 هجری شمسی (1364 هجری قمری) یعنی دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است. امام خمینی(س) در این اثر به شبهات و تبلیغات ضد دینی و ضد روحانی اسرار هزار ساله پاسخ گفته و به استناد حقایق تاریخی و ضمن طرح و نقد آراء فلاسفه یونان قدیم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانیت تشیع و نقش سازنده روحانیت اسلام تأکید ورزیده است. در همین کتاب اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح شده است و به تفصیل سیاستهای ضد ملی و لائیک رضاخان و همفکران او در ممالک اسلامی (در آن زمان) افشا شده ‏است. این کتاب مورد استقبال قرار می گیرد بارها تجدید چاپ می شود. چاپ اول در سال 1323 شمسی و چاپ سوم آن در سال 1327 شمسی در 334 صفحه توسط کتابفروشی علمیه اسلامیه تهران انجام شده است. این کتاب نه تنها در دفاع از عقاید شیعه نوشته شده بلکه مایه های اندیشه سیاسی امام قدس سره را نیز دربر دارد، ایشان بعدها با توفیق الهی توانست جمهوری اسلامی را بر پایه همان چیزی که در آن کتاب آمده بود، پایه گذاری کند.

منابع:

1. کشف اسرار، حضرت امام خمینی(س)، انتشارات آزادی.

2. اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، کاظم قاضی زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.

3. اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، یحیی فوزی، نشر معارف.

. انتهای پیام /*