سالروز هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی است‏‎ ‎‏و از ایام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و‏‎ ‎‏جنایتکاران است، در خاطرۀ ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود.‏

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۱۹۴

. انتهای پیام /*