آری، اگر ملت ایران از همۀ اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانۀ‏‎ ‎‏عزت و اعتبار پیامبر و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ را با دستهای خود ویران نماید، آن‏‎ ‎‏وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به‏‎ ‎‏رسمیت بشناسند؛ ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما‏ ‏ضعیف؛ آنها ولیّ و قیّم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها؛ نه یک ایران با هویت‏‎ ‎‏ایرانی ـ اسلامی؛ بلکه ایرانی که شناسنامه اش را امریکا و شوروی صادر کند؛ ایرانی که‏‎ ‎‏ارابۀ سیاست امریکا یا شوروی را بکشد و امروز همۀ مصیبت و عزای امریکا و شوروی‏‎ ‎‏شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است،‏‎ ‎‏که دیگران را هم به خروج از سلطۀ جباران دعوت می کند. کنترل و حذف سلاحهای‏‎ ‎‏مخرّب از جهان اگر با حقیقت و صداقت همراه بود خواستۀ همۀ ملتهاست.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۰ - ۹۱

. انتهای پیام /*