حکومتها را نهی کنید از‏‎ ‎‏مخالفتی که با هم دارند و با ملت دارند، و با دشمنان اسلام ـ که خدا فرموده مراوده ‏‎ ‎‏نکنیم ـ محبت می کنند. الآن منکری بالاتر از این نیست که مصالح مسلمین را به خطر‏‎ ‎‏انداخته است. این وظیفۀ همۀ شماست که می خواهید برای خدا کار کنید. همۀ ما باید این‏‎ ‎‏دشمنی را نهی کنیم، و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم. با وحدت، و بودن زیر پرچم‏‎ ‎‏«لا اله الاالله » پیروز می شویم.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۱۸۷

. انتهای پیام /*