غرب وابستگی فرهنگی صادر می‏کند نه دانش و ترقی‏
آن چیزی که آنها به اسم «علم» صادر می‏کنند، به اسم «فرهنگ» صادر می‏کنند، به اسم «ترقی و تعالی» صادر می‏کنند، آن غیر از آنی است که پیش خودشان است. آنها برای ممالک شرقی یک طور دیگری فکر می‏کنند. اگر ملاحظه کرده باشید، همین چند روز قبل، چند هفته قبل، در یکی از روزنامه‏ها یا مجلات نوشته بود که فلان دواها، فلان قِسم از دواها، در امریکا ممنوع است، لکن برای جهان سوم صدورش مانع ندارد! اطبایی که در خارج می‏روند و تحصیل می‏کنند و دارای جواز می‏شوند، دیپلم می‏شوند، و این کارهایشان را تمام می‏کنند، بسیاری از آنها را اجازه اینکه در خود آن کشور طبابت کنند.

صحیفه امام، ج‏ ۱۰، ص: ۳۵۶

. انتهای پیام /*