‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     باز کشتارها و قتل عامهای دسته جمعی را در تهران و شهرستانها شروع کردند، باز‏‎ ‎‏دژخیمان محمدرضا با مسلح شدن به ادعای قانون و استقلال کشور و سرپوش ملیت به‏‎ ‎‏جان مردم بی پناه افتاده اند، باز دست ناپاک خیانتکار عمال بیگانه از آستین نوکرهای‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی درآمد و ملت را به جرم آزادیخواهی و استقلال طلبی به عزا نشاند.‏

‏     تا دیروز محمدرضای خائن، ارتش را با آتش گشودن روی ملت و برادران و‏‎ ‎‏خواهران خود ننگین کرد، اکنون نوکر یا نوکران خائنش، این خدمت به استعمار را به‏‎ ‎‏عهده گرفتند. هر روز مواجه با یک دسته نیرنگ باز هستیم که می خواهند منافع اجنبی را‏‎ ‎‏تأمین کنند، اگر چه به کشتار هزاران نفر از این ملت رنجدیدۀ شجاع بینجامد. ملت دلیر با‏‎ ‎‏خون جوانان عزیز خود محمدرضا را از صحنه خارج کرد، لکن اجانب یک مُهرۀ‏‎ ‎‏دیگر‏ را با نقاب ملیت به صحنه آوردند. اینان از این مهره ها فراوان دارند که سالها با‏‎ ‎‏ماسک فریبنده در خدمت هستند و به مجرد رفتن مُهره ای، مُهرۀ دیگری را مورد تأیید‏‎ ‎‏قرار داده اند و نمی دانم پس از این چه خواهند کرد، ولی باید بدانند که ملت هوشیار، از‏‎ ‎‏این نیرنگها غافل نیست و یکی پس از دیگری را مدفون خواهد کرد.‏

‏     ملت عزیزم! دوستان من! نه به وعده های پوچ دولتهای غیر قانونی اعتنا کنید و نه از‏‎ ‎‏هیاهوی دژخیمان بهراسید. نهضت مقدس را به پیش برانید و به آخر رسانید و دست‏ ‏اجانب و نوکرهای از خدا بیخبرشان را از کشور عزیز قطع کنید. خائن اصلی را با خفت‏‎ ‎‏بیرون کردید، همت کنید و این تتمه که حُشاشه‏‎‎‏ای بیش نیستند از صحنه خارج کنید.‏‎ ‎‏خداوند با شماست.‏

‏     اکنون بر جمیع جناحهای ملی و دولتی است که چون گذشته دولت غیر قانونی را‏‎ ‎‏محکوم کنند و اطاعت از آن نکنند که اطاعت طاغوت حرام و مخالف رضای خداست.‏‎ ‎‏من از طبقۀ شریف ارتش که دستشان به خون جوانان آلوده نشده است می خواهم که‏‎ ‎‏ننگ اطاعت از جنایتکاران را تحمل نکنند و با قاطعیت آنان را از مقابله با ملت باز دارند.‏‎ ‎‏ملت از خود شماست، برای منافع اجانب برادرکشی نکنید و با پشتیبانی از اسلام و ملت،‏‎ ‎‏نام خود را در تاریخ جاوید کنید.‏

‏     من از کارمندان وزارتخانه ها می خواهم که زیر بار ننگ اطاعت از غاصبان حقوق‏‎ ‎‏ملت نروند، کمک به این یاغیان و اطاعت از آنان حرام و مخالف شرع و عقل است.‏

‏     من از ملت ایران که تحمل اینهمه مصیبت و زحمت را کرده و می کنند، تشکر‏‎ ‎‏صمیمانه می کنم و از خداوند تعالی سلامت آنان را خواهانم. من در اولین فرصت خودم‏‎ ‎‏را نزد شما می بینم تا در شادی و غم با شما سهیم باشم و با هم در صف واحد به اَعمال‏‎ ‎‏عمّال اجانب خاتمه دهیم. من امیدوارم به فوز ‏اِحْدَی الحُسْنَیَیْن‎‎‏ نایل شوم، یا پیشرفت‏‎ ‎‏مقصود و اقامه عدل و حق، یا شهادت در راه آنکه راه حق است. از خداوند تعالی غلبۀ‏‎ ‎‏حق بر باطل را خواهان و پیروزی ملت شریف ایران را خواستارم. والسلام علی من اتبع‏‎ ‎‏الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام جلد ۶ ص ۱ - ۲‏

. انتهای پیام /*