‏‏بسمه تعالی‏

‏‏محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله العالی‏

‏‏ بعد التحیّه، تقاضا می شود برای رفع ابهام و عدم تخطی از حکم ولی امر و مقام رهبری راجع به‏‎ ‎‏نظریات پیوست که حاکم شرع و دادستان مستقر در بنیاد مستضعفان داده اند اظهار نظر فرمایید.‏

‏‏۲۵ / ۱۲ / ۶۲ ـ دادستان کل کشور یوسف صانعی

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏ جناب آقای نخست وزیر مسئول بنیاد مستضعفان موظف اند هیأتی را که مطلع و‏‎ ‎‏مورد اطمینان است برای رسیدگی به درخواست سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏مستقر در بنیاد مستضعفان تعیین نمایند تا تشخیص موضوعات مذکور را بدهند.‏

‏‏۱۶ / ۱ / ۶۳‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۰۰


. انتهای پیام /*