به همۀ‏‎ ‎‏فرزندانم وصیّت می کنم که با هم یک دل و یک جهت باشند و با مهر و صفا رفتار نمایند‏‎ ‎‏و همه در راه خداوند و بندگان محروم او قدم بردارند که خیر و عافیت دنیا و آخرت در‏‎ ‎‏آن است.

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۲۲۶

. انتهای پیام /*