‏‏ما امروز از دوستان می ترسیم! دیروز از دشمنها می ترسیدیم. آن ترس خیلی زیاد‏‎ ‎‏نبود؛ اشکالی نبود. امروز از دوستها می ترسیم که این دوستهای بی توجه به عمق مسائل،‏‎ ‎‏بی توجه به موقعیتی که الآن ما در آن واقع هستیم، کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب‏‎ ‎‏فاسد قلمداد شود؛ مکتب عقب افتاده قلمداد شود. این است که ما را رنج می دهد، این‏‎ ‎‏است که ما را نگران کرده. امروز بر همۀ ما، بر همۀ ملت، بر بانوان، بر برادران، بر علما، بر‏‎ ‎‏دانشگاهیها، بر وکلا، بر وزرا، بر همۀ قشرهای ملت است که احتراز کنند از اختلاف، و‏‎ ‎‏احتراز کنند از کارهایی که مخالف با نهضت اسلامی است؛ مخالف با جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است. دست از اختلافات بردارید. در یک امور جزئی با هم اختلاف نکنید. امروز روز‏‎ ‎‏اختلاف نیست. 

صحیفه امام جلد ۸ ص ۴۸۰

. انتهای پیام /*