اگر با دقت و حوصله به طرح روی اسکناس ها چشم دوخته باشید حتما تصویر امام خمینی(س) را روی اسکناس ها دیده اید.

به هر حال هر عکسی نمی تواند به همین راحتی ها سر از اسکناس دربیاورد. به طور حتم باید عکاسی قابلی باشید تا چنین اتفاقی روی بدهد.

عکاس تصویر امام خمینی(س) بر روی اسکناس کسی نیست جز علی کاوه. کسی که از 7 سالگی در یک عکاسخانه مشغول به کار شد و امروز در سن 67 سالگی، همچنان از پشت لنز دوربین خود دنیا را زیر نظر می گیرد.

در تمام تظاهرات های آن روزهای انقلاب علی کاوه به همراه دوربینش دیده می شود. قرار بود امام خمینی(س) به ایران بیاید. کاوه از طرف شبکه یک تلویزیون مسئول عکاسی از امام شد. موقعیت حساسی بود. کارت خبرنگاری او برای دوران پیش از انقلاب صادر شده بود و امروز کاوه مسئول عکاسی از رهبر انقلاب بود. همین موضوع باعث شد او اولین عکاسی باشد که پیش از اینکه جمهوری اسلامی ایران رسمی شود، برایش کارت خبرنگاری با مهر جمهوری اسلامی ایران را صادر کنند، «اولین کارت خبرنگاری با مهر جمهوری اسلامی ایران به نام من ثبت شد. چون قرار بود به عکاسی از امام(س) بروم و این موضوع مهم سیاسی ترین سوژه آن روزها بود. به همین خاطر مدیران تلویزیون برایم کارت خبرنگاری با مهر جمهوری اسلامی ثبت کردند.»
امام(س) به ایران آمد و علی کاوه اولین کسی بود که وظیفه داشت از امام عکس بگیرد. کاوه درباره آن روز می گوید: «عکسی را که در بهشت زهرا(س) از امام گرفتم هیچ وقت از یادم نمی برم. هنوز هم رسانه های خبری وقتی می خواهند از آن روزها تصویری نشان دهند عکس های مرا پخش می کنند. من بارها برای پروژه های مختلف به عکاسی از امام(س) رفتم.»

«سال ها پیش بانک مرکزی شروع به جمع آوری عکس های امام خمینی(س) کرد تا روی پول ها و اسکناس ها عکسی از امام انتخاب و چاپ کنند.»در میان هزارها فریم عکسی که از امام(س) فرستاده شد عکس علی آقا مورد توجه قرار گرفت، «من دیگر پیگیر کار نبودم و درگیر سوژه های دیگر شده بودم تا اینکه یک روز همکارم خبر داد که عکس من روی اسکناس ها چاپ شده است. جالب است بدانید عکس من امروز روی اسکناس های هزار تومانی، پنج هزار تومانی و 10 هزار تومانی هم چاپ می شود.»

منبع: همشهری

. انتهای پیام /*