کتاب «دهه پنجاه: خاطرات حسن حسن زاده کاشمری،علی خاتمی،محمدکاظم شکری» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

. انتهای پیام /*