کتاب «خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

. انتهای پیام /*