به گزارش پرتال امام خمینی(س) سید محمد ابوطالبی، مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج در گفتگو با شبستان با اعلام خبر چاپ «صادر نخستین از منظر امام خمینی(س) و عرفا» گفت: مساله اصلی این کتاب مساله صادر نخست است؛ مساله ای که در تکاپوی شناخت نخستین موجودی است که بدون واسطه از مبدا هستی صادر شده است.

وی با اشاره به بخشی از کتاب ادامه داد: در تفسیر نظام هستی دو رویکرد مهم فلسفی و عرفانی مشهود است؛ قدمت مساله صادر نخست در مساله بیش از عرفان است چراکه بحث از صادر نخست از فروعات اصل علیت است.

این مسوول تصریح کرد: نویسنده در این اثر کوشیده است مساله صادر نخستین را از منظر فلاسفه و عرفا مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و البته در این تلاش علمی تکیه بیشتر وی بر آرای امام خمینی(س) بوده است؛ شخصیتی که در عصر خویش از بزرگان فلاسفه و عرفا به شمار آمده است.

مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج با اشاره به چهار بخش اصلی این کتاب عنوان کرد: در بخش نخست با عنوان «کلیات» موقعیت فلسفه در عصر امام خمینی(س) فلسفه از دیدگاه امام(س) بررسی و در بخش دوم با عنوان «صادر نخست در هستی شناسی فلسفی» وحدت و کثرت و علت و معلول و مصداق صادر نخست در نظام فلسفی واکاوی شده است؛ همچنین «صادر نخست در هستی شناسی عرفانی» عنوان بخش سوم این کتاب است که به تبیین اصول حاکم بر نظام تجلی و اثبات وحدت شخصی و جود از دیدگاه صدرا و و حدت وجود از دیدگاه امام خمینی(س) و مصداق ظاهر نخست در نظام عرفانی می پردازد؛ بخش چهارم نیز با عنوان «جمع بندی فیلسوفان عارف» به جمع بندی آراء فیلسوفان عارف و نظریه جمع صدر المتالهین و نظریه جمع امام خمینی(س) و اشکال امام به قونوی اشاره می کند.

به گفته ابوطالبی «صادر نخستین از منظر امام خمینی(س) و عرفا» اثر مرضیه رمضانی در 228 صفحه با شمارگان یک هزار نسخه و قیمت 9500 تومان به تازگی از سوی موسسه چاپ و نشر عروج روانه بازار کتاب شده است.

منابع مرتبط:

صادر نخستین از منظر امام خمینی - مقاله

صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی(س) - مقاله

تقریرات فلسفه امام خمینى (س) (ج. ۱) - کتاب

امام خمینی و فلسفه - مقاله

پیوند فلسفه و عرفان در جهان اسلام - مقاله

. انتهای پیام /*