پایان نامه کارشناسی ارشد «تأثیر تورم در ربای قرضی با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)» به قلم "محمدجواد ولی زاده" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، با توجه به اهمیت بررسی موضوع تأثیر تورم در ربای قرضی به لحاظ این که جبران کاهش ارزش پول را ربا و یا این که آن را تخصصاً خارج از محدوده ربا بداینم، و نیز  با عنایت به مبتلی بودن مسئله تورم برای بسیاری از مردم و همچنین تأکیدات شدید دین اسلام و خصوصا مذهب تشیع مبنی بر حرمت ربای فرضی، محقق در این تحقیق که به روش کتابخانه ای صورت گرفته برآنست تا مشخص کند که در دیوان و روابط مالی در شرایط تورمی، اگر در بازپرداخت دیون، میزان درصد تورم نیز در نظر گرفته شود و به میزان بازپرداخت اضافه شود چنین امری جایز است یا خیر.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- ربا و حیله‌های آن - مقاله

2- ربا از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) - مقاله

3- مبحث ربا - مقاله

4- مفاهیم و مصادیق ربا - مقاله

5- تأثیر تورم در ربای قرضی با رویکردی به مبانی امام خمینی(س) - پایان نامه

. انتهای پیام /*