پایان نامه کارشناسی ارشد «تبیین نظریه حکومت اسلامی امام خمینی(س) بر مبنای فهم نظریه های سیاسی توماس اسپرینگنز» به قلم "علی مرادی" به کتابخانه و آرشیو پرتال امام خمینی(س) افزوده شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، نگارنده در این تحقیق پس از ذکر خلاصه ای از چارچوب نظری اسپرینگنز به نقاط قوت و ضعف آن اشاره کرده و در ادامه پس از بیان مبانی نظری امام خمینی(س) به مشاهده وضع موجود و ریشه یابی بحران و همچنین ارائه راه حل از دیدگاه امام خمینی(س) پرداخته است.

در انتها محقق این نتیجه را بیان می کند که هرچند این چارچوب نظری به فهم دقیق تر و بهتر نظریه سیاسی امام و سایر اندیشمندان کمک می کند اما دارای نواقصی هم می باشد که بدون توجه به آنها نمی توان فهم و درک کاملی از اندیشه اندیشمندان بدست آورد.

جهت مطالعه برخی از آثار مرتبط با این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید:

1- تبیین الگوی تصمیم‌ گیری و سیاستگذاری امام‌ خمینی(س) - کتاب

2- نظریه سیاست و حکومت امام خمینی(س) - مقاله

3- اعتقاد به لزوم تشکیل حکومت دینی در اندیشه احیاگرانه امام خمینی(س) و تطبیق آن با آراء اهل سنت - مقاله

4- اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی - مقاله

5- بررسی مقایسه ای نظریه حکومت اسلامی از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی(س) - پایان نامه

6- تبیین نظریه حکومت اسلامی امام خمینی(س) بر مبنای فهم نظریه های سیاسی توماس اسپرینگنز - پایان نامه

. انتهای پیام /*