حضرت امام در 28 آبان 1348 از شهر نجف در نامه ای  به آقاى محمد رضا حکیمى در باره آگاه ساختن جامعه تذکرات جالبی داده اند که بازخوانی آن دارای اهمیت بسیاری است.

جناب مستطاب ثقة الاسلام آقاى حکیمى- دامت افاضاته‏

گرچه جناب آقاى آزرم  را ملاقات نکرده ‏ام لکن تا اندازه ‏اى از روحیات ایشان اطلاع دارم. قبلًا هم پس از انتقال به عراق قطعه شعرى که حاکى از افکار ایشان تا اندازه‏ اى بود ملاحظه نموده ‏ام. اینک نیز «پیام» بلندپایه را دیده و از ایشان تقدیر مى ‏کنم. اینجانب روزهاى آخر عمر را مى ‏گذرانم، و مع الأسف نتوانستم خدمتى به اسلام عزیز و مسلمین بنمایم؛ ملتهایى که با جمعیت بسیار انبوه و اراضى بسیار وسیع و ذخایر بسیار گرانبها و سوابق بسیار درخشان و فرهنگ و قوانین آسمانى در تحت اسارت استعمار با گرسنگى و برهنگى و فقر و فلاکت و عقب‏ ماندگى دست به گریبان و در انتظار مرگ نشسته‏ اند، [و] دولتها که به دست استعمار تشکیل مى ‏شوند، جز در خدمت آنها نمى ‏توانند باشند. اختلافات موجوده در بین سران دوَل اسلامى- که میراث ملوک الطوایفى و عصر توحش است و با دست اجانب براى عقب نگاه داشتن ملتها ایجاد شده است- مجال تفکر در مصالح را از آنها سلب نموده است. روح یأس و ناامیدى که به دست استعمار در ملتها حتى در رهبران اسلامى دمیده شده است آنها را از فکر در چاره‏ جویى بازداشته است. امید است طبقه جوان که به سردی ها و سستیهاى ایام پیرى نرسیده ‏اند با هر وسیله‏اى که بتوانند ملتها را بیدار کنند؛ با شعر، نثر، خطابه، کتاب وآنچه موجب آگاهى جامعه است؛ حتى در اجتماعات خصوصى از این وظیفه غفلت نکنند، باشد که مردى یا مردانى بلند همت و غیرتمند پیدا شوند و به این اوضاع نکبت بار خاتمه دهند. باید جوانهاى تحصیلکرده از این هیاهوى اجانب خود را نبازند، و سرگرم بساط عیش و نوشى که به دستور استعمار براى آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند. باید اشخاص بیدار، تولید مثل کنند و هر چه بیشتر همفکر و هم قدم پیدا کنند و صفوف خود را فشرده کنند، و در ناملایماتْ پایدار و جدى و قوى الاراده باشند، و از تواصى به حق و تواصى به صبر، که دستورى است الهى، غفلت نکنند. از خداوند تعالى عظمت اسلام و مسلمین را خواهانم. سلام این جانب را به آقاى آزرم و هر کس که در فکر چاره است ابلاغ نمایید.

صحیفه امام، ج‏2، ص253و254

 منابع مرتبط:

فرهنگ و دیوان امام

فرهنگ دینی

دیوان امام

. انتهای پیام /*