رأى‏ گیرى درباره جمهورى اسلامى از روز جمعه 10 فروردین 58 آغاز شد و دو روز ادامه یافت و امام خمینى در ساعات اولیه رأى‏ گیرى در محلّه چهارمردان قم رأى دادند و روز 12 فروردین رسماً روز جمهورى اسلامى ایران اعلام گردید. امام پس از رای دادن در روز دهم فروردین ماه در جمع اقشار مختلف مردم‏ در قم بر رأى به «جمهورى اسلامى» تاکید کردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی، آزادى و استقلال را هدیه جمهورى اسلامى‏ دانسته و فرمودند:

«امروز رفتم در محلى که شهداى قم جان خود را براى اسلام و جمهورى اسلام از دست دادند. براى اینکه آنها را شاد و ملت اسلام را دلگرم کنم، به جمهورى اسلامى رأى دادم. من امیدوارم که همه ملت اسلام و همه ملت ایران موفق باشند و ملت ما رأى به جمهورى اسلامى بدهند. جمهورى اسلامى براى ما سرنوشت آزاد، و خوشبختى و استقلال هدیه مى‏ آورد؛ و دشمنان اسلام مى‏ خواهند اخلال در امر کنند و ملت ما باید پافشارى کند و رأى خودشان را به جمهورى اسلامى بدهند.

البته بعد از این مرحله باز مراحل دیگر داریم، و آن تأسیس مجلس مؤسسان است که باید به قانون جدید اساسى رأى بدهند و بعد از آن، انتخابات است که آنها باید نمایندگان خود را به مجلس بفرستند و [آن‏] مراحل، نهایى ترین مراحل نهضت است و سپس مرحله ایران‏ سازى فرا مى‏ رسد و پیاده شدن قانون اسلام در همه قشرهاى مملکت. آن هم آن است که ما آرزو داریم، و امیدوارم با پشتیبانى همه ملت به آرزوى خودمان برسیم. و قبل از همه از ملت مى‏ خواهم امروز و فردا هم رأى بدهند؛ به جمهورى اسلامى رأى بدهند. من از همه ملت مى‏ خواهم امروز و فردا رأى بدهد، که سعادت آنها در این است. و رأى خود را به صندوق بریزند و مواظب باشند که خیانتگران توفیق خرابکارى نیابند.

و اما در مورد اینکه فردا هم طورى شد که همه ملت نتوانند رأى بدهند و اکثریت رأى دهندگان زیاد باشد که مشکلاتى در کار رأى دهندگان به وجود آید. دولت یک روز دیگر را تمدید خواهد کرد تا همه بتوانند رأى خود را به صندوق ها بریزند. همه ملت باید به پاى صندوق هاى رأى بروند و آزادند هر چه مى‏ خواهند بنویسند و به صندوق بریزند. اگر چنانچه رأیشان «نه» باشد، آزادند هر چه مى‏ خواهند بنویسند و نحوه حکومتى را که انتخاب مى‏ کنند در رأى خود بنویسند؛ ولى من توصیه مى‏ کنم براى اطاعت امر خدا کوشش کنند و به جمهورى اسلامى رأى بدهند. خداوند همه شما را سعادتمند کند و ملت ما را به استقلال، آزادى و رفاه برساند.»

 (صحیفه امام، ج‏6، ص: 450 و 451)

. انتهای پیام /*