امام خمینی (س) در شانزدهم دی ماه 1357 در نوفل لوشاتو در گفتگو با عده ‏ای از جوانان ارمنی مقیم فرانسه‏ درباره آینده ارامنه در ایران اینگونه می فرماید:                     
سؤال: نماینده گروه: ما دو نفر لبنانی و بقیه فرانسوی هستیم. قبل از هر چیز می ‏خواستیم پشتیبانی خودمان را از مردم ایران و خوشحالی را از اینکه مورد قبول واقع شد که خدمتتان برسیم اعلام کنیم‏
جواب: ان شاء اللَّه موفق باشید. در ایران ما هم ارامنه زیادند. در آنجا هم آنها مشغول به زراعت و کسبند.
 سؤال: یک سال و نیم است که یک روزنامه ‏ای را ارمنی ‏های مقیم فرانسه چاپ می‏ کنند و از بدو تأسیس این روزنامه تا به حال، وقایع ایران را دنبال کرده‏ اند و رهبری شما را در طی نهضت اخیر به وضوح مطالعه کرده ‏اند و می‏ خواستند اگر اجازه بفرمایید چند سؤال از خدمتتان بکنند:
شما طی بیاناتتان فرمودید که حکومت جمهوری اسلامی بنا خواهید کرد. آیا ممکن است بفرمایید موقعیت ارامنه در حکومت اسلامی آینده چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اینکه ارامنه مسیحی هستند؟
جواب- بله؛ ارامنه که در آنجا هستند سابقه دارند و همیشه اینها وضع شان مثل سایر مردم بوده که در ایران بودند و مشغول زراعت و کسب و کارند. بعدها هم آنها از همه آزادی ها بهره‏ مند خواهند بود و با آنها با کمال عدالت رفتار خواهد شد.
 سؤال:معذرت می‏ خواهم از اینکه مجدداً این سؤال را مطرح می ‏کنم: ارمنی‏ های دنیا از خودشان می‏ پرسند که آیا در حکومت اسلامی آینده ایران، ارامنه در اجرای مذهب خودشان و آیین مذهبی خودشان و در داشتن مدارسشان و در صحبت کردن به زبان ارمنی مجاز خواهند بود؟

جواب: مجازند، مجازند.

منبع: صحیفه امام ، ج‏5 ،ص 357

                                                     

. انتهای پیام /*